Καταβολή νέων συντάξεων: Πότε θα είναι διαθέσιμες στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Πέμπτη, 28/9/2023 - 16:42
Μικρογραφία

To Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχουν αποσταλεί τα τραπεζικά εμβάσματα για την πρώτη πληρωμή των νέων συνταξιούχων που συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31/8/2023 και οι συντάξεις τους θα είναι διαθέσιμες στους τραπεζικούς λογαριασμούς αύριο 29/9/2023.

Η έγκαιρη καταβολή της θεσμοθετημένης σύνταξης εντός ενός μηνός από τη συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης έχει επιτευχθεί με τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των υφιστάμενων δυνατοτήτων, την απλοποίηση των διαδικασιών και την εισαγωγή καινοτομιών.

Οι νέοι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτούνται στο 65ο έτος λαμβάνουν πλέον την πρώτη πληρωμή μέσα σε ένα μήνα αντί μετά από πολλούς μήνες όπως ίσχυε στο παρελθόν, και μέχρι το τέλος του 2023 θα ισχύει το ίδιο για όλους τους νέους συνταξιούχους περιλαμβανομένων όσων συνταξιοδοτούνται πρόωρα στο 63ο έτος.

Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός του ύψους της σύνταξης γίνεται με βάση τις υφιστάμενες διαθέσιμες πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στους ατομικούς ασφαλιστικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων και ενδεχόμενες περιορισμένες αποκλίσεις από το τελικό ποσό της σύνταξης θα συνυπολογιστούν και θα διευθετηθούν αναδρομικά.

Στόχος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η έγκαιρη καταβολή όλων των επιδομάτων και των παροχών που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκτιμάται ότι μέσα από την εφαρμογή του κυβερνητικού σχεδιασμού, αυτό θα καταστεί σταδιακά εφικτό μέσα στο επόμενο διάστημα.