Χαμπής στον Alpha: «Έκανα ό,τι μπορούσα για το Μουσείο, δεν παρακαλώ κανέναν»

Πέμπτη, 16/11/2023 - 21:57

Λουκέτο βάζει στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίσκια ο βραβευμένος και διεθνούς φήμης χαράκτης Χαμπής Τσαγγάρης εξαιτίας διαρροής νερού που θέτει σε κίνδυνο τον πολιτιστικό πλούτο.

Χαμπής Τσαγγάρης, Χαράκτης
Αναβλύζουν νερά από το πάτωμα που έρχονται από τον γείτονα λόγω σκανδαλώδους αδιαφορίας από την Επιτροπή Τουρκοκυπριακών Περιουσιών της Λεμεσού, στους οποίους αποτάθηκα πέντε χρόνια με πολλές επιστολές, γραπτές και με ηλεκτρονικό μήνυμα. Έκανα ό,τι μπορούσα, δεν παρακαλώ κανέναν, ούτε θέλω να μπω σε εντάσεις ξανά.

Εκπέμπει σήμα κινδύνου για τον πολύτιμο θησαυρό που στεγάζει το Μουσείο και βάζει προσωρινό λουκέτο.

Χαμπής Τσαγγάρης, Χαράκτης
Αξιοπρεπώς θεωρώ ότι κλείνει το μουσείο ώσπου να στεγνώσει το πάτωμα του αρχείου του μουσείου, στο οποίο φυλάσσονται έργα κορυφαίων χαρακτών στον κόσμο, από τις αρχές του 16ου αιώνα μέχρι σήμερα, μοναδικά στην Κύπρο, έργα που εκτίθενται στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου.

Σε μια πρώτη αντίδραση έπειτα από επικοινωνία μας με την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, μάς λέχθηκε ότι το περιστατικό διερευνήθηκε πέρσι χωρίς να τεκμηριωθεί ότι η υγρασία προκύπτει από το γειτονικό σπίτι αλλά από φυσικά αίτια, ωστόσο η υπηρεσία προτίθεται να επανεξετάσει την υπόθεση.