Διαφωνεί με τις διαπιστώσεις της Ελεγκτικής για την Αστυνομία η Κουκκίδου