Με ναρκωτικά και χωρίς άδεια και ασφάλεια στο τιμόνι αιτητής ασύλου