Σολτς: Ευγνωμοσύνη προς την Ελλάδα για τη βοήθεια που προσέφερε στην Τουρκία