Πυρ και μανία η Άγκυρα με το κείμενο συμπερασμάτων της ΕΕ