Εκτοξεύτηκε η τιμή του ελαιόλαδου στην Κύπρο τον Ιανουάριο