ΚΕΒΕ & ΟΕΒ: Ικανοποίηση για κατάργηση του ετήσιου τέλους εταιρειών ύψους €350