Δήμος Λευκωσίας: Κλείνει τμήμα της οδού Στασάνδρου την ερχόμενη Κυριακή