Μέχρι και υπερδιπλάσια του κανονικού η σκόνη στην ατμόσφαιρα