ΟΣΑΚ: Εχθρική η προτροπή για παραπομπή Δέσποινας Ρούσου σε ιατροσυμβούλιο