Υπουργός Γεωργίας: Μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για αντιμετώπιση πυρκαγιών