Έκαψε ακατοίκητο υποστατικό, αμπέλια και δέντρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Τίμη