Συζήτησαν τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό Χριστοδουλίδης - Μητσοτάκης