Πρόεδρος SRB: Σε καλό δρόμο οι κυπριακές τράπεζες για συμμόρφωση με στόχους MREL