ΠτΔ: Ανωμαλία και λάθος ο διαχωρισμός των κοινοτήτων του Ακάμα για την ΤΑ