Επιστρέφει ικανοποιημένος από τις Βρυξέλλες στην Κύπρο ο Πρόεδρος