Σάντης: «Οι επενδυτές μας ερωτεύονται, αλλά δεν μας παντρεύονται»