Πολιτική

Τι είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο που θα καταργήσει τη θέση του Γενικού Ελεγκτή

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Αλλαγές στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας με θεσμοθέτηση Ελεγκτικού Συνεδρίου αντί Γενικού Ελεγκτή και περιορισμένη θητεία προτείνει το ΑΚΕΛ. Για το θέμα μίλησε στην εφημερίδα "Πολίτης" ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, λέγοντας ότι "η ιδέα για αντικατάσταση του θεσμού του γενικού ελεγκτή από Ελεγκτικό Συνέδριο είναι μία από τις ιδέες που έχουμε συζητήσει, θεωρώ ότι η συλλογική ηγεσία πάντοτε είναι καλύτερη".

Ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι για να αλλάξει το Σύνταγμα θα πρέπει να λάβει "πράσινο φως" από τα 2/3 της Βουλής και κατ' επέκταση, χρειάζεται η συναίνεση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το θέμα έρχεται στο προσκήνιο μετά τις αλλαγές στη Γενική Εισαγγελία και μετά τον περιορισμό των θητειών των κοινοταρχών και δημάρχων σε αθροιστικά 3 θητείες.

Τι είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο;

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένας θεσμός που υπάρχει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν και εφόσον αποφασισθεί η εφαρμογή του στην Κύπρο, θα σημαίνει κατάργηση της θέσης του Γενικού Ελεγκτή. Το Συνέδριο αυτό θα αποτελείται από τρία άτομα τα οποία θα έχουν επταετή θητεία, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

Ουσιαστικά το Ελεγκτικό Συνέδριο επιδιώκει να δώσει πολυφωνία στην Ελεγκτική Υπηρεσία, με τον κ. Κυπριανού να τονίζει ότι τα τρία άτομα τα οποία θα το αποτελούν θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους.

Προστατεύει την ανεξαρτησία του "με κάθε συνταγματικό δικαίωμα"

Άμεση η απάντηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην εισήγηση ΑΚΕΛ και είναι και πάλι αντίθετη, όπως και την προηγούμενη φορά που τέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή, το 2017, όταν ζητήθηκε από τον Αβέρωφ Νεοφύτου ως Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών η διεξαγωγή μελέτης για τον τρόπο λειτουργίας άλλων Ελεγκτικών Υπηρεσιών στην ΕΕ. Ο κ. Μιχαηλίδης είχε αρνηθεί τη διεξαγωγή της μελέτης λέγοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι είναι άδικος κόπος.

Αυτή τη φορά απαντά με στοιχεία από το τι ισχύει σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, τονίζοντας ότι θα ασκήσει κάθε συνταγματικό δικαίωμα για να προστατεύσει την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας του, "τόσο έναντι της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και έναντι των πολιτικών κομμάτων των οποίων ελέγχουμε τις οικονομικές καταστάσεις ή σε άλλες περιστάσεις (π.χ .δάνεια ΠΕΠ Συνεργατισμού)".

Αυτούσια η ανακοίνωση

Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν τρία κυρίως μοντέλα Ανώτατου Ελεγκτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) που έχουν τη ρίζα τους στη γαλλολατινική, αγγλοσαξονική ή γερμανική παράδοση. Μια άλλη διάκριση μπορεί να γίνει μεταξύ ΑΕΙ με μονοπρόσωπο διευθύνον όργανο, ήτοι ΑΕΙ επικεφαλής των οποίων είναι ένα μόνο πρόσωπο (παραδείγματος χάριν πρόεδρος ή γενικός ελεγκτής), και ΑΕΙ που διοικούνται από συλλογικό όργανο (κολλέγιο).

Σε έξι χώρες εφαρμόζεται το γαλλολατινικό μοντέλο και το ΑΕΙ έχει μορφή ανωτάτου δικαστηρίου που εξ ανάγκης είναι συλλογικό όργανο.

Από τις υπόλοιπες 21 χώρες, οι δεκατρείς έχουν φυσικό πρόσωπο και όχι κολλέγιο ως επικεφαλής της Υπηρεσίας. Άρα, από τις 21 χώρες της ΕΕ που η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν είναι δικαστήριο, μόνο στις οκτω ακολουθούν το μοντέλο του κολλεγίου. Οι άλλες δεκατρείς, δηλαδή ποσοστό 62% είναι όπως στην Κύπρο. Αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού το μοντέλο αυτό επιτρέπει αποτελεσματική διοίκηση του ΑΕΙ.

Στη βάση των πιο πάνω, είναι προφανές ότι τυχόν αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όπως αυτή που εισηγείται το ΑΚΕΛ, όχι μόνο δεν χρειάζεται, αλλά αντίθετα αποτελεί κίνηση προς τη λανθασμένη κατεύθυνση.

Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό ότι μια τέτοια αλλαγή, όχι μόνο είναι λανθασμένη, αλλά ευτυχώς δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα. Είναι γνωστό, ότι το Άρθρο 182 του Συντάγματος προβλέπει στην πρώτη παράγραφό του ότι τα Άρθρα ή μέρη των Άρθρων του Συντάγματος, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III, αποτελούν θεμελιώδη Άρθρα και δεν μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να τροποποιηθούν. Αυτά αναφέρονται κυρίως στη δικοινοτική δομή της Πολιτείας και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους δύο αξιωματούχους (από διαφορετική Κοινότητα) που διορίζονται στη Νομική Υπηρεσία, στην Ελεγκτική Υπηρεσία και στην Κεντρική Τράπεζα. Αυτή η ισορροπία ρητά καθορίστηκε από τον συνταγματικό νομοθέτη ως θεμελιώδης, και συνεπώς αυτό δεν μπορεί να αλλάξει ούτε και με την πλειοψηφία των 38 βουλευτών (2/3 των 56) που αναφέρει ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ.

Τονίζουμε ότι, όπως από το 1992 ρητά εξήγησε η πλήρης ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η μη δυνατότητα τροποποίησης των θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος αποκλείει τροποποίηση με μεταβολή, προσθήκη ή κατάργηση.

Ο Γενικός Ελεγκτής θα έχει την ευκαιρία να εξηγήσει τα πιο πάνω και κατ΄ιδίαν στον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ σε αυριανή προγραμματισμένη συνάντησή τους, την οποία ζήτησε ο ίδιος ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ.

Σε κάθε περίπτωση, ο Γενικός Ελεγκτής έχει κατ’ επανάληψη δημόσια αναφέρει ότι θα ασκήσει κάθε συνταγματικό δικαίωμά του για προστασία της ανεξαρτησίας του ιδίου και της Υπηρεσίας του, τόσο έναντι της εκτελεστικής εξουσίας την οποία κατά κύριο λόγο ελέγχει, αλλά και έναντι των πολιτικών κομμάτων των οποίων ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις και τα έξοδα σε προεκλογικές εκστρατείες ή σε άλλες περιστάσεις (π.χ .δάνεια ΠΕΠ Συνεργατισμού).

Η Ελεγκτική Υπηρεσία τα τελευταία χρόνια μετασχηματίζεται και μεταμορφώνεται και με τη βοήθεια της Ελεγκτικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου βελτιώνεται καθημερινά με στόχο την επαγγελματική αριστεία. Η διαφάνεια, η τήρηση των διεθνών προτύπων και εισαγωγή δικλείδων και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας, είναι τα εργαλεία ελέγχου των Ελεγκτικών Υπηρεσιών που εισηγείται η Διεθνής Διαφάνεια, και αυτά τα εργαλεία έχουμε πλήρως εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δε κατ’ επανάληψη καλέσει κάθε ενδιαφερόμενη Κοινοβουλευτική Επιτροπή να μας ζητήσει και με προθυμία θα της διαβιβάσουμε, κάθε στοιχείο οποιασδήποτε υπόθεσης έχει την παραμικρή υποψία ή έστω ανησυχία ότι δεν χειριστήκαμε όπως θα έπρεπε.

Τι λέει ο ΔΗΣΥ;

Ερωτηθείς για τη θέση του ΔΗΣΥ ο Αβέρωφ Νεοφύτου απάντησε:

"Εμείς έχουμε θέσεις ανεξάρτητα με το ποιες είναι οι προσεγγίσεις οποιονδήποτε άλλων πολιτικών κομμάτων, στο να θωρακίσουμε ότι οι οποιεσδήποτε απόψεις, θέσεις και αποφάσεις ανεξάρτητων αξιωματούχων, είναι και παραμένει διαχρονική μας θέση ότι είναι ποιοτικότερες και διασφαλίζουν περισσότερο την αντικειμενικότητα αν είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεις και για να υπάρχουν συλλογικές αποφάσεις χρειάζεται να υπάρχουν και συλλογικά όργανα."

"Αυτή ήταν η διαχρονική μας θέση και ανεξάρτητα αν κόμματα που βρίσκονται σήμερα στην αντιπολίτευση μοιράζονται αυτή τη θέση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συνεργαστούμε είτε με το ΑΚΕΛ είτε με οποιοδήποτε κόμμα, για να κάνουμε τομές στον τόπο μας που θα θωρακίζουν την αντικειμενικότητα και τις ανεξάρτητες αρχές και θεσμούς", συνέχισε.

Κληθείς να δώσει ξεκάθαρη απάντηση αν θα υποστηρίξει ο ΔΗΣΥ την πρόταση, επανέλαβε ότι είναι διαχρονική θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού.

 

Η αντίδραση Νικόλα

Με το Άρθρο του Συντάγματος και εξηγώντας ότι δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση, τοποθετείται ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος.

Παράπονο αλλά και ετοιμότητα

"Ακόμα παραμένει στα συρτάρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η ολοκληρωμένη πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Νίκου Αναστασιάδη, για μεταρρύθμιση του θεσμού της Γενικής Εισαγγελίας η οποία όμως δεν συζητήθηκε από την κυβέρνηση", αναφέρει με ανακοίνωσή της η Συμμαχία Πολιτών.

"Το Κίνημα μας πάντοτε δήλωνε ετοιμότητα για συζήτηση προτάσεων οι οποίες θ’ αποφέρουν εκσυγχρονισμό των θεσμών, χωρίς να διακυβεύεται η ανεξαρτησία τους ή η διαφάνεια. Ανάλογα, δηλώνουμε έτοιμοι και τώρα να εισέλθουμε σ’ ένα σοβαρό και δομημένο διάλογο μ’ άλλες πολιτικές δυνάμεις καθώς και με την Κυβέρνηση. Αρκεί ο στόχος να είναι κοινός και να είναι η εξυπηρέτηση των θεσμών της πολιτείας και της κοινωνίας, και όχι μικροκομματικών σκοπιμοτήτων."

Επόμενο άρθρο

Το who is who των τριών που διεκδικούν τη Δημαρχία της Αγλαντζιάς

Γνωρίστε τους υποψήφιους Έφη Ξάνθου, Κώστα Κόρτα και Μαρία Βασιλειάδου
05/07/2020 - 08:00

ΣχετικέςΕιδήσεις

Με πόνο ψυχής ο ΔΗΣΥ αποχαιρετά τον Πρώην ΓΔ και κορυφαίο στέλεχος Γιώργο Λιβέρα

Συλλυπητήριο μήνυμα Αβέρωφ Νεοφύτου για τον θάνατο του Κύπριου επιχειρηματία στην Εύβοια
10/08/2020 - 16:22

Έργο πυρομανών εκτιμάται ότι είναι η πυρκαγιά στο Πραστειό Αυδήμου (ΒΙΝΤΕΟ)

Μπαράζ εμπρηστικών ενεργειών ανά το παγκύπριο
09/08/2020 - 20:49

Ανέλαβε επισήμως καθήκοντα ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Αγλανζτιάς (BINTEO)

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου "σήκωσε μανίκια" και έπιασε αμέσως δουλειά
03/08/2020 - 21:38

Τι είπε ο νέος Δήμαρχος Αγλαντζιάς στον Alpha Κύπρου αμέσως μετά την εκλογή του

BINTEO: Αφήνει την πολιτική του ταυτότητα "έξω" από το Δήμο και πιάνει δουλειά για όλους
03/08/2020 - 18:21

Το crash test της συνεργασίας ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ στην Αγλαντζιά και η νίκη του ΔΗΣΥ

Το παρασκήνιο της εκλογικής επιτυχίας του Αντρέα Κωνσταντίνου και η ανάλυση αποτελεσμάτων
03/08/2020 - 12:31

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Πήγε...διακοπές η ανακύκλωση (ΒΙΝΤΕΟ)

Βουνά σκουπιδιών και σε ανοιχτούς χώρους και οικόπεδα στην πρωτεύουσα

Ο αεροσυνοδός που πάλεψε μέχρι τέλους να σώσει τους επιβάτες της Helios (ΒΙΝΤΕΟ)

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των συγγενών των θυμάτων στον Alpha

Η 16χρονη Βαλέσια ελλείπει από το σπίτι της στη Λεμεσό (ΦΩΤΟ)

Δείτε τη φωτογραφία της και βοηθήστε την Αστυνομία να εντοπίσει τα ίχνη της
Ελλάδα

Δύο νεκροί και άλλα 254 κρούσματα στην Ελλάδα

Μόλις τα 20 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

Τούρκοι χάκαραν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και έστειλαν μήνυμα

"Κάθε επίθεση κατά του Oruc Reis θα βρίσκει απάντηση στο διαδίκτυο"

Απίστευτες εικόνες στην Αλεξανδρούπολη: Επέμβαση αστυνομίας και διάλυση γάμου

Προσήχθησαν γαμπρός και πεθερός μετά τις live εικόνες συνωστισμού, χωρίς μέτρα, στο γλέντι
Διεθνή

Συμφωνία ΕΕ - AstraZeneca για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού

Προνοεί προμήθεια 300 εκατομμυρίων δόσεων του δυνητικού εμβολίου

Λίβανος: Βρέθηκαν οι σοροί δύο αγνοούμενων πυροσβεστών

Στο κατεστραμμένο λιμάνι, τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να βρίσκουν θύματα

Έτοιμο το πρώτο τρίμηνο του 2021 το εμβόλιο για τη Λατινική Αμερική

"Θα έχουμε αποτελέσματα στα τέλη Νοεμβρίου και θα αρχίσουμε την παραγωγή"

tv news

Οι κορυφαίες στιγμές του 1ου κύκλου μέσα από 5 συναρπαστικές τηλεταινίες

«8 Λέξεις» Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης γεμάτη διλήμματα, μυστικά και αποκαλύψεις...
Alpha TV Κύπρου

Ο Γιώργος Τσούλης κάνει τη μαγειρική, διασκέδαση καθημερινά στον Alpha Κύπρου!

Έρχεται να αποδείξει ότι όλοι μπορούν να τα καταφέρουν στην...κουζίνα!
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Σάβ, 15/08/2020 - 07:3060' ΕΛΛΑΔΑ
Σάβ, 15/08/2020 - 08:4524 ΩΡΕΣ
Σάβ, 15/08/2020 - 09:30ΠΑΡΑΜΥΘΙ... ΑΛΛΙΩΣ
Σάβ, 15/08/2020 - 10:15DEAL
Σάβ, 15/08/2020 - 15:00ΜΗ ΜΑΣΑΣ
Σάβ, 15/08/2020 - 16:45Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Σάβ, 15/08/2020 - 18:00ALPHA NEWS
Σάβ, 15/08/2020 - 18:10AKIS' FOOD TOUR
Σάβ, 15/08/2020 - 19:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Σάβ, 15/08/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Σάβ, 15/08/2020 - 22:45ΚΑΡΜΑ
Σάβ, 15/08/2020 - 23:45ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Κυρ, 16/08/2020 - 05:15Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ