"Πράσινο" Υπουργικού: Παρατείνεται για δύο μήνες η επιδότηση για ηλεκτρικό ρεύμα

Τρίτη, 20/12/2022 - 20:42
Μικρογραφία

Οικονομική ενίσχυση και παράταση για δύο μήνες πήρε η επιδότηση που αφορά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα (20/12), υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν:

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση για δύο πρόσθετους μήνες, του μέτρου που αφορά στην επιδότηση, από το Κράτος, μέρους του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και, συγκεκριμένα, για τις τιμολογήσεις της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, η οποία αφορά κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα €25 εκ. και καλύπτει 449.000 οικίες, 111.500 επιχειρήσεις καθώς και καταναλώσεις για άντληση νερού και η επιδότηση θα καλύψει τους οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς χρήστες καθώς και χρήστες νερού με σκοπό την ύδρευση ή/και άρδευση ή/και άντληση ομβρίων υδάτων διμηνιαίας διατίμησης.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν ληφθεί στοχευμένα μέτρα και παρεμβάσεις, ύψους €600εκ. περίπου για στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, νοικοκυριών, επιχειρήσεων καθώς και του τομέα γεωργοκτηνοτροφίας για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων.

Tο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αρδευτικών Τμημάτων, στα Αρδευτικά Τμήματα «Ακριάδες» Αρακαπά και «Λινός» Οράς, συνολικού ύψους €126.885. Σε ό,τι αφορά το έτος 2022, η αρμόδια Επιτροπή ενέκρινε την παραχώρηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, συνολικού ύψους €200.000, σε 12 Αρδευτικά Τμήματα που είχαν υποβάλει πλήρως συμπληρωμένη αίτηση, μέχρι τις 31/10/2021, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Σχεδίου.

Kυβέρνηση αναγνωρίζοντας ότι το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων στο κόστος ηλεκτρισμού, καυσίμων και λιπασμάτων αποφάσισε την έγκριση καταβολής έκτακτης κρατικής βοήθειας για τον κλάδο της εσπεριδοκαλλιέργειας, μέγιστου συνολικού ύψους €0,5 εκατ., για σκοπούς στήριξης του αγροτικού τομέα, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σημειώνεται ότι  στο συνολικό ποσό που θα προκύψει ανά δικαιούχο, θα γίνει συμψηφισμός με τυχόν οφειλές δικαιούχων προς το Κράτος.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας το ότι οι μισθοί των εργαζομένων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα αποκαθίστανται από την 1.1.2023 ενέκρινε  την πλήρη επαναφορά της συνταξιοδοτικής αποζημίωσης των κοινοταρχών στα επίπεδα του 2013, από την 1.1.2023.

Σημειώνεται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση ημερ. 18.10.2022, ενέκρινε την παραχώρηση, από 1.1.2023, χωρίς αναδρομική ισχύ, συνταξιοδοτικής μηνιαίας και 13ης αποζημίωσης και στους Κοινοτάρχες των κατεχόμενων Κοινοτήτων, ίσης με το 50% της συνταξιοδοτικής αποζημίωσης που λαμβάνουν από την Κυβέρνηση οι πρώην Κοινοτάρχες των Κοινοτήτων στις ελεύθερες περιοχές, νοουμένου ότι είναι άνω των 60 ετών, υπηρέτησαν τουλάχιστον 30 μήνες στο αξίωμα του Κοινοτάρχη και δεν είναι εν ενεργεία.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε πρόσθετη ενίσχυση  στην οικονομική βοήθεια που χορηγείται στις Αγροτικές Οργανώσεις αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο τους ως προς τη στήριξη των αγροτών για συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στο Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου, ύψους €20.000. Σημειώνεται ότι η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ) Π.Ε.Ο., το Σωματείο Ευημερίας Συνταξιούχων Σ.Ε.Κ. και η Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών στον Φορέα Τρίτης Ηλικίας έλαβαν οικονομική βοήθεια από την Πολιτεία ύψους €20.000 με  απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 22/03/2022, ενώ παράλληλα αντίστοιχη απόφαση λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15/11/2022 και για τον Κλάδο Συνταξιούχων της ΠΑΣΥΔΥ.