Οι νόμοι της τελευταίας δεκαετίας: Πόσους ανέπεμψε ο ΠτΔ και πόσοι απορρίφθηκαν

Παρασκευή, 3/2/2023 - 06:23

Το Σύνταγμα ορίζει ότι ο Πρόεδρος μπορεί χωρίς υπουργική προσυπογραφή, δηλαδή με δική του ευθύνη, να αναπέμψει στη Βουλή νομοσχέδιο που έχει ψηφισθεί από αυτή, εκθέτοντας και τους λόγους της αναπομπής. Τι σημαίνει όμως αναπομπή; Πρόκειται ουσιαστικά για την άρνηση επικύρωσης διατάγματος, νόμου και αποστολή πίσω σε αρμόδιο όργανο για επανεξέταση, αναθεώρηση. Με απλά λόγια, στις περιπτώσεις που η Βουλή ψηφίσει μια συγκεκριμένη νομοθεσία η οποία κριθεί από τον εκάστοτε πρόεδρο ως «προβληματική», τότε ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να μην υπογράψει το νόμο και να ζητήσει επανεξέταση του από το Κοινοβούλιο. Ο Νίκος Αναστασιάδης Βρίσκεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας από το 2013 μέχρι και σήμερα, και μερικές ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου, αναζητήσαμε και μαζέψαμε- με τη βοήθεια της Βουλής και των Συμβούλων του Προεδρικού- όλες της νομοθεσίες τις οποίες ο Νίκος Αναστασιάδης αρνήθηκε την επικύρωση τους και ζήτησε από τη Βουλή την επανεξέταση και αναθεώρηση. Όπως προκύπτει μέσα από τα στοιχεία που εξασφάλισε το Alphanews.live, κατά τη δεκαετή θητεία του στην προεδρία της Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης ανέπεμψε συνολικά 114 νόμους που ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής. Επιπρόσθετα, ο Νίκος Αναστασιάδης προχώρησε σε απευθείας αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο συνολικά 27 νόμων. Οι πλείστες εξα αυτών, αφορούν αναπομπές που έγιναν το 2016 όταν η Βουλή πρόλαβε να ψηφίσει τις εν λόγω νομοθεσίες και στη συνέχεια διαλύθηκε ενόψει Βουλευτικών εκλογών.

Οι νόμοι

Νόμοι όπως « ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως ακινήτων νόμο του 2022» που αφορά την αναστολή της διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, ο νόμος για κατάργηση της μονάδας αποκρατικοποιήσεων, ο νόμος για έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην αξιωματούχους, δικαστές και υπαλλήλους του Δημοσίου καθώς και τον νόμο για το Ταμείο Αλληλεγγύης, αποτελούν μερικούς σημαντικούς νόμους τους οποίους ψήφισε η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και ανέπεμψε ο Πρόεδρος. Πρόσφατα ο Πρόεδρος, ανέπεμψε την πρόταση για κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, την πρόταση για κατάργηση του ΦΠΑ στους ρύπους στην τιμή του ρεύματος και τον νόμο για την αναστολή των εκποιήσεων για τρεις μήνες.

Στις πλείστες των περιπτώσεων οι αναπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας είχαν ως δικαιολογητικό την αντισυνταγματικότητα των εν λόγω νόμων.

Οι αριθμοί

Οι 77 από τις 114 αναπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας, είχαν γίνει δεκτές από την Βουλή η οποία είχε προηγουμένως προχωρήσει στην ετοιμασία και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου. Επί της ουσίας, η Βουλή προχωρούσε στις απαραίτητες αλλαγές επί των κειμένων των νόμων, στα σημεία εκείνα που εντοπίζονταν προβλήματα κυρίως αντισυνταγματικά και στη συνέχεια το κοινοβούλιο τα ψήφιζε εκ νέου. Αρκετοί από τους εναπομείναντες νόμους υπογράφηκαν από τον Πρόεδρο και κάποιες αναφέρθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο για την τελική απόφαση. Από τους 27 νόμους που έγιναν απευθείας αναφορά στο Ανώτατο από τον Πρόεδρο, οι 21 κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και οι υπόλοιποι 6 κρίθηκαν συνταγματικοί και υπογράφηκαν από τον Πρόεδρο.

Από τις 114 στο σύνολο αναπομπές, οι 25 οδηγήθηκαν στον Ανώτατο και από αυτές οι 15 κρίθηκαν αντισυνταγματικές, οι 5 κρίθηκαν συνταγματικές και έγιναν νόμοι του κράτους, για μια διακόπηκε η διαδικασία αφού κρίθηκε άνευ αντικειμένου και 4 εκκρεμή η απόφαση τους.

Τι είναι η αναπομπή νόμου

Το Σύνταγμα ορίζει ότι ο Πρόεδρος μπορεί χωρίς υπουργική προσυπογραφή, δηλαδή με δική του ευθύνη, να αναπέμψει στη Βουλή νομοσχέδιο που έχει ψηφισθεί από αυτή, εκθέτοντας και τους λόγους της αναπομπής. Τότε αυτό εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής και αν ξαναψηφισθεί και πάλι με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, ο Πρόεδρος το εκδίδει και το (άρθρο 42) ή απευθύνεται στο Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο θα έχει τον τελευταίο λόγο για το μέλλον της νομοθεσίας. Η αναπομπή νόμου που ψήφισε η Βουλή από τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι μεταξύ των σημαντικότερων εξουσιών που παραχωρούνται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το σύνταγμα, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα τελικής αρνησικυρίας (βέτο) για παρεμπόδιση νομοθεσίας που ψήφισε η Βουλή από το να τεθεί σε ισχύ, αν αυτή αφορά θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας της Δημοκρατίας, το δικαίωμα αναπομπής τέτοιας νομοθεσίας στο νομοθετικό σώμα, καθώς επίσης το δικαίωμα αναφοράς της στο Ανώτατο Δικαστήριο για σκοπούς ελέγχου της συνταγματικότητάς της. Σύμφωνα με το άρθρο 142 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Ανώτατο Δικαστήριο, αφού λάβει τις απόψεις των δυο μερών, ήτοι Προέδρου και Βουλής, εκδίδει τη γνωμάτευση του.