Εκλογές 2024: Όλες οι πληροφορίες για τον τρόπο που πρέπει να ψηφίσεις

Πέμπτη, 23/5/2024 - 13:34
εκλογές

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εκλογών www.elections.gov.cy πληροφοριακό υλικό για τον ορθό τρόπο ψηφοφορίας, ώστε η ψήφος να είναι έγκυρη.

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εκλογών των δειγμάτων ψηφοδελτίων για όλα τα αξιώματα.

Στο πληροφοριακό υλικό μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι με τη λήψη του ψηφοδελτίου, ο εκλογέας εισέρχεται στο θάλαμο ψηφοφορίας και σημειώνει μυστικά, με πέννα χρώματος μπλε ή μαύρου, το καθορισμένο σημείο, δηλ. «Χ» ή «+» ή «√», μέσα στο τετράγωνο που βρίσκεται κάτω από τη στήλη του συνδυασμού, ή δίπλα από το όνομα του μεμονωμένου υποψήφιου της προτίμησής του. 

Οι εκλογείς δεν έχουν δικαίωμα επιλογής υποψηφίων από διαφορετικούς συνδυασμούς. Μπορούν να ψηφίσουν είτε ένα συνδυασμό, έστω και αν ο συνδυασμός της επιλογής τους έχει λιγότερους υποψήφιους από τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που αναλογούν στο δημοτικό τους διαμέρισμα ή τον αριθμό των μελών του κοινοτικού συμβούλιο, ή ένα μόνο ανεξάρτητο μεμονωμένο υποψήφιο. Ο εκλογέας δεν μπορεί να ψηφίσει ταυτόχρονα τον συνδυασμό της επιλογής του και οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο υποψήφιο, καθώς, σε τέτοια περίπτωση, το ψηφοδέλτιό θα είναι άκυρο.

Σε περίπτωση που ο εκλογέας αποφασίσει να ψηφίσει κάποιο συνδυασμό μπορεί, επιπρόσθετα, να εκδηλώσει την προτίμησή του σε ορισμένο ή ορισμένους υποψήφιους του συνδυασμού της εκλογής του, σημειώνοντας σταυρό ή σταυρούς προτίμησης μέσα στα μικρά τετράγωνα δίπλα από το όνομα του κάθε υποψήφιου. Ο ολικός αριθμός των σταυρών προτίμησης πρέπει να μην υπερβαίνει τον έναν (1) για κάθε τέσσερις (4) ή λιγότερους δημοτικούς συμβούλους ή τον έναν (1) για κάθε δύο (2) ή λιγότερα μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου.

Tονίζεται ότι το δικαίωμα του εκλογέα να σημειώσει σταυρό ή σταυρούς προτίμησης, σε υποψήφιους του συνδυασμού της εκλογής του, δεν είναι υποχρεωτικό.

Αν ο εκλογέας σημειώσει περισσότερους σταυρούς προτίμησης, από όσους προβλέπεται, αυτοί θα αγνοηθούν. Tο ψηφοδέλτιο, σε τέτοια περίπτωση, θα θεωρείται έγκυρο και θα λογίζεται ως κομματική ψήφος, υπέρ του συνδυασμού στον οποίο σημειώθηκαν οι σταυροί προτίμησης, νοουμένου ότι δεν ψηφίστηκε άλλος συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος.