Εγκρίθηκε σχέδιο χορηγιών για ανάπτυξη προτύπου κατά δωροδοκίας-διαφθοράς

Τετάρτη, 19/6/2024 - 14:53
Υπουργικό Συμβούλιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε την Τετάρτη την προώθηση Σχεδίου Χορηγιών το οποίο απευθύνεται σε οργανισμούς του δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Προτύπου ISO 37001, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου Προτύπου κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που καταρτίστηκε για την αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο, από τον ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί ως χορηγία σε περίπου 120 οργανισμούς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για κάλυψη του κόστους σε ποσοστό μέχρι 60% για τον ιδιωτικό τομέα, που αφορά στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών πιστοποίησης, για την υιοθέτηση του συγκεκριμένου Προτύπου.

Προς τον σκοπό αυτό έχει ετοιμαστεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο www.mjpo.gov.cy,  αναλυτικός οδηγός του Σχεδίου.

Σε αυτόν καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων οργανισμών, οι όροι συμμετοχής στο Σχέδιο, τα μέγιστα ποσά χορηγίας για κάλυψη μέρους του κόστους που αφορά στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών πιστοποίησης, καθώς και όλα τα κριτήρια/ όροι  /προδιαγραφές και οι διαδικασίες που θα εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του εν λόγω Σχεδίου.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, με δεδομένο ότι η πρόληψη και καταπολέμηση της Διαφθοράς βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, το Υπουργικό Συμβούλιο, κάλεσε τους αρμόδιους Υπουργούς να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες με σκοπό την προώθηση της συμμετοχής στο Σχέδιο Χορηγιών, συγκεκριμένων Τμημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας, τα οποία λόγω της φύσεως και του αντικειμένου της εργασίας τους, κρίνεται ορθό να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο Πρότυπο.

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Σχέδιο Χορηγιών αρχίζει άμεσα και καλούνται όλοι οι φορείς του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν.

Πηγή
ΚΥΠΕ