Ανάγκη ταχείας και διαρθρωτικής αντιμετώπισης της κρίσης στον γεωργικό τομέα

Σάββατο, 24/2/2024 - 10:34
Μαρία Παναγιώτου

Η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, μεταβαίνει αύριο, Κυριακή στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου, στο πλαίσιο του Συμβουλίου θα συζητηθεί η ανάγκη ταχείας και ταυτόχρονα διαρθρωτικής αντιμετώπισης της τρέχουσας κρίσης στον γεωργικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο για μείωση του διαχειριστικού κόστους για τους αγρότες στο πλαίσιο εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και άλλης ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενέργειες για απλοποίηση της ΚΑΠ και της νομοθεσίας.

Θα συζητηθούν, παράλληλα, και άλλες ενέργειες που μπορούν να ληφθούν στη βάση και των αιτημάτων των αγροτών, μέσα στις δυνατότητες του δημοσιονομικού πλαισίου και χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι συνολικές επιδιώξεις της Πράσινης Συμφωνίας.

Το Συμβούλιο θα απασχολήσουν, επίσης, θέματα βιοασφάλειας και εμβολιασμού, ως απαραίτητων εργαλείων για την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη των νόσων των ζώων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί, τέλος, στα μονομερή μέτρα διαχείρισης της αλιείας που έλαβε το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή
ΚΥΠΕ