Υπουργός Γεωργίας: Πέραν των 850 εκ. ευρώ για αγροτικό κόσμο στο πλαίσιο ΚΑΠ