ΠΕΟ: Kενά και παραλείψεις στην εφαρμογή νόμου του για ορθοστασία