Πανεπιστήμιο Κύπρου: Αναμένεται αύξηση του Δείκτη Αβεβαιότητας για την οικονομία