Μ. Περσιάνης: Αντί οριζόντιο πακέτο στήριξης καλύτερα περισσότερα σε λιγότερους