«Οι εκποιήσεις θα αντιμετωπιστούν με μόνιμες λύσεις»