Συναντώνται με ΟΚΥπΥ και αποφασίζουν τα επόμενα βήματά τους οι νοσηλευτές