«Η διπλωματία άρχισε να εργάζεται για υλοποίηση όσων συζητήσαμε στις Βρυξέλλες»