Αποκαταστάθηκε η δεύτερη βλάβη στον κεντρικό αγωγό της υδατοπρομήθειας στην Πάφο