Το ουγγρικό κοινοβούλιο επικύρωσε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ