Ούτε ΝΥ, ούτε Αρχές διέρρευσαν πληροφορίες σε ΜΜΕ για υπόθεση οικοπέδων το 2014