Ιδού η νέα Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού