Κύπρια χειρουργός βραβεύθηκε για την τεχνική μαστεκτομής με ανόρθωση στήθους