Ζητούν από μαθητές Λυκείου να πάνε σε άλλο σχολείο γιατί τα τμήματα είναι μικρά