Η Ύπατη Αρμοστής της Κύπρου στη Γκάνα επέδωσε τα διαπιστευτήριά της