Η Βρετανία συντηρεί την πιθανότητα θαλάσσιου διαδρόμου με αφετηρία την Κύπρο