Μάριο Νάβα: Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για επίλυση του Κυπριακού