Βαφεάδης: Κάθε μεγάλο έργο υποδομής, απαιτεί καλή συνεργασία