Κούριον 2030: Διεκδικεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030