Κ. Πετρίδης:Να αναγνωριστούν οι λόγοι αναβάθμισης της οικονομίας από τον Moody’s