Σε κατάσταση συναγερμού οι ΗΠΑ εξαιτίας των πυρκαγιών στον Καναδά