Επανασύνδεση για ζευγάρι που είχε χωρίσει πριν από λίγο καιρό