Υποστελεχωμένη η Υπηρεσία Φαρμακοεπαγρύπνησης, κινδυνεύουν ζωές ασθενών

Πέμπτη, 9/2/2023 - 11:51

Η διακοπή των εργασιών της Βουλής από τις 8 Δεκεμβρίου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων αλλά και επέκταση της διακοπής λόγω των προεδρικών εκλογών, άφησαν πολλές εκκρεμότητες και πολλά και σημαντικά νομοθετήματα ανοικτά. Ένα από αυτά τα θέματα είναι η προώθηση της πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία. Στο τέλος του 2022, εκατοντάδες 30μηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ολοκληρώθηκαν με αποτέλεσμα πολλές υπηρεσίες του δημοσίου να υποστελεχωθούν. Μαζί τους και τμήματα τα οποία θα έπρεπε αν λειτουργούν με το 100% του προσωπικού που χρειάζεται χωρίς εκπτώσεις. Όπως είναι για παράδειγμα ο τομέας της υγείας. Αυτό προέκυψε γιατί, από τη μια ολοκληρώθηκαν και δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην μετατραπούν σε αορίστου χρόνου και από την άλλη, η διακοπή των εργασιών της Βουλής σε συνδυασμό με τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών έβαλαν σε δεύτερη μοίρα τις προσλήψεις.

Εκατοντάδες συμβόλαια

Χαρακτηριστική περίπτωση, την οποία γνωρίζει το Alphanews.live, και αφορά τις φαρμακευτικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα το τμήμα της φαρμακοεπαγρύπνησης. Μετά την ολοκλήρωση των συμβάσεων δυο φαρμακοποιών, το Τμήμα έμεινε με τέσσερις φαρμακοποιούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να παρατηρείται τρομερή καθυστέρηση στην έγκριση των ονομαστικών αιτημάτων ασθενών για σημαντικά φάρμακα. Όπως αρμοδίως έχουμε πληροφορηθεί, το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι τόσο έντονο με πολίτες και γιατρούς να πιέζουν το προσωπικό για να εγκριθούν οι θεραπείες. Πρόσθετα, σύμφωνα με πληροφόρηση που λάβαμε από αρμόδια πηγή, οι εναπομείναντες φαρμακοποιοί του τμήματος, υποχρεώνονται για να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών και των γιατρών σε ότι αφορά εξειδικευμένες θεραπείες, να μένουν είτε μέχρι αργά το απόγευμα είτε να μεταφέρουν αιτήματα στο σπίτι έτσι ώστε να μην υπάρξει θέμα και να τεθούν σε κίνδυνο ζωές.  Αξίζει να σημειωθεί πως οι φαρμακευτικές υπηρεσίες έχουν αρχίσει τις διαδικασίες πρόσληψης για κάλυψη 11 θέσεων φαρμακοποιών πρώτου διορισμού ωστόσο η διαδικασία αυτή καθυστερεί λόγω των όσων προαναφέραμε.

Σε αναμονή για 600 προσλήψεις

Στον προϋπολογισμό για το 2023 το Υπουργείο Οικονομικών, έχει συμπεριλάβει ποσά για την πρόσληψη 600 περίπου δημοσίων υπαλλήλων. Σε αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί, η αστυνομία, ο στρατός και η πυροσβεστική. Όπως αρμοδίως έχουμε πληροφορηθεί, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, βρίσκεται σε αναμονή της έγκρισης των συγκεκριμένων θέσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο και εν συνεχεία από τη Βουλή. Όπως μας έχει λεχθεί, η έγκριση μπορεί να γίνει πιθανόν και από το υφιστάμενο Υπουργικό Συμβούλιο ωστόσο η διαδικασίες θα πρέπει να μπουν προσωρινά στον «πάγο» γιατί απαιτείται και η έγκριση από την Ολομέλεια της Βουλής.  

Εκκρεμεί το νομοσχέδιο

Από πλευράς κυβέρνησης, θεωρείται πως οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού πρώτου διορισμού θα επισπευσθούν με την κατάργηση του «Ο περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα» που εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Με τον παρόν νόμο καταργείται ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013. Η κατάργηση αποσκοπεί στην κάλυψη των μόνιμων αναγκών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με μόνιμο προσωπικό και τον περιορισμό της κάλυψης των αναγκών με μη μόνιμο προσωπικό.

Επιπρόσθετα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο δημόσιος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας να επανέλθουν στην κανονικότητα σε σχέση με τον τρόπο οργάνωσης και στελέχωσής τους, ώστε να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν καθώς και η προώθηση των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων με απώτερο στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους. Επί της ουσίας, με την ψήφιση του νομοσχεδίου το κράτος θα μπορεί να προχωρεί σε προσλήψεις προσωπικού, χωρίς την έγκριση της Βουλής, νοουμένου ότι οι θέσεις αυτές, περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό που ψήφισε η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου.

Η μετατροπή σε αορίστου χρόνου

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου (δεν έχουν ημερομηνία λήξης) με τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών απασχόλησης, εκτός και αν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αντικειμενικοί λόγοι είναι οι ακόλουθοι:

  • Οι ανάγκες της επιχείρησης ως προς την εκτέλεση μιας εργασίας είναι προσωρινές.
  • Ο εργοδοτούμενος αναπληρώνει κάποιον άλλο εργοδοτούμενο.
  • Η ιδιαιτερότητα της υπό εκτέλεση εργασίας, η φύση των καθηκόντων και ο χαρακτήρας της απασχόλησης ειδικών τομέων ή/και κατηγοριών εργοδοτουμένων δικαιολογεί την ορισμένη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
  • Ο εργοδοτούμενος με εργασία ορισμένου χρόνου εργοδοτείται υπό δοκιμασία.
  • Η εργοδότηση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου γίνεται κατ΄ εφαρμογή δικαστικής απόφασης.
  • Η εργοδότηση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου αφορά συμβάσεις για την απασχόληση προσώπων τα οποία για την άσκηση των σχετικών με την εν λόγω απασχόληση καθηκόντων τους απαιτείται να έχουν άρτια φυσική και ψυχική κατάσταση, καθώς και ακμαίες φυσικές και σωματικές δυνάμεις