Συνεχίζονται οι έρευνες για τους 12 αγνοούμενους του ναυαγίου στη Λέσβο

Τρίτη, 28/11/2023 - 13:19
Λέσβος βύθιση πλοίου

Συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή ανοιχτά της Λέσβου που σημειώθηκε το ναυάγιο του εμπορικού πλοίου Raptor.

Από το πλήρωμα του πλοίου έχει διασωθεί ένας Αιγύπτιος ναυτικός, έχει ανασυρθεί η σορός ενός άλλου Αιγύπτιου, ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται ακόμα 12.

Σήμερα στο νησί μετέβη και κλιμακιο της ΕΛΥΔΝΑ (Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων).

Τι είναι η Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων

Η Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων – ΕΛΥΔΝΑ συστάθηκε με το ν. 4033/2011 (Α΄ 264) στο πλαίσιο ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου του 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών.

Αποτελεί τον αμερόληπτο και διοικητικά αυτοτελή Οργανισμό του Ελληνικού Κράτους, αρμόδιο να διεξάγει διερευνήσεις θεμάτων ασφάλειας για τα ναυτικά ατυχήματα και συμβάντα που συμβαίνουν σε Ελληνικά πλοία, σε πλοία ανεξαρτήτου σημαίας στα Ελληνικά χωρικά ύδατα ή στην περιοχή έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας εφόσον παρέχεται συνδρομή ή αρωγή από παράκτιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους, όπως επίσης και σε οιοδήποτε ατύχημα ή συμβάν θεωρείται ότι αφορά ουσιαστικά συμφέροντα του Ελληνικού Κράτους.

Πηγή
Πρώτο Θέμα