«Στόχος, και τα δύο γήπεδα να είναι έτοιμα και να χρησιμοποιούνται το 2026»