Καταγγέλλει «σκάνδαλο» στον σκουπιδότοπο Φασούλας ο Αρμεύτης, δείχνει Νικολαϊδη