Βαρυφορτωμένη η ατζέντα της Επιτροπής PEGA, στο μικροσκόπιο οι σχέσεις με Ελλάδα